JB Bewindvoering

Deskundige en Persoonlijke Financiële Hulpverlening
 

Kwaliteit

JB Bewindvoering voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld aan bewindvoerders door het Landelijk Kwaliteitsbureau van de Rechtspraak en is lid van de beroepsorganisatie HORUS, met een eigen kwaliteitsverordening die aanvullend is op de kwaliteitseisen van de Rechtspraak. Daarnaast is JB Bewindvoering lid van de netwerkorganisatie Samenwerkende Bewindvoerders. Deze vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de leden te stimuleren en te faciliteren om zodoende de kwaliteit van de diensten van haar leden te continueren en waar mogelijk te verhogen.

Mocht onverhoopt in uw beleving de dienstverlening tekort schieten is het zaak dit kenbaar te maken aan JB Bewindvoering. Op deze wijze is het mogelijk voor JB Bewindvoering hierop adequaat te reageren en daarbij waar nodig en mogelijk zullen aanvullende afspraken worden gemaakt.

Mocht naar aanleiding van het contact met JB Bewindvoering niet het naar uw idee gewenste resultaat worden behaald, bestaat er de mogelijkheid een klacht aan te melden bij de klachtencommissie van de Samenwerkende Bewindvoerders, waar uw klacht op een onafhankelijke wijze wordt behandeld. Daarnaast is het mogelijk om uw klacht neer de te leggen bij de beroepsorganisatie HORUS.